Sayacorp Aqar将向Al Baraka在巴林的不动产项目提供融资

Bahrain’s Al Baraka seals project finance deal wi …

Sayacorp Aqar将向Al Baraka在巴林的不动产项目提供融资 查看全文 »